CV

*Narodila jsem se v máji roku 1973 ve Slavičíně na Valašsku v České republice.

Studovala jsem na gymnáziu Brno, Elgartova (1987 – 1991)

a na Masarykově Univerzitě v Brně, FF, estetiku, angličtinu a dějiny umění (1991 – 1996).

Studia estetiky, dějin estetiky a filozofie umění  pod vedením prof. Petra Osolsobě mě přivedla k hlubšímu vnímání i poznávání krásy nejen v umění ale ve všech oblastech života.

Po absolvování výtvarného oboru na LŠU J. Kvapila v Brně, kde pedagogicky působila a mne ovlivnila řada osobností brněnské výtvarné scény (Petr Skácel, Jaroslav Škarohlíd) jsem se věnovala
studiu sochařství a řezbářství v atelieru sochaře Jiřího Netíka v Brně.

S Jiřím jsem se seznámila na jedné z jeho raných výstav, okouzlil mne jeho cit pro detail a krásu čistého prostého dřeva, v našich zemích již od středověku tradičního řezbářského materiálu, v tehdejší době  u nás dosti opomíjeného. Také jeho umění řezbářského řemesla i charizma jeho samotného mě okouzlilo. Výsledkem čehož jsou naši tři synové (1995, 1997, 2013).

Od roku 1995 s mužem spolupracuji a vystavuji svou tvorbu v České republice i v zahraničí (Francie, Itálie, Nizozemí, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, Velká Británie). 

Moje sochy a reliéfy jsou zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí (Austrálie, Aljaška, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie), mimo jiné „Pieta“ – ve sbírce velkovévody Lucemburska (jako dar hejtmana Jihomoravského kraje – 2002), jinou variantu „Piety vlastnil kolínský kardinál J. Meisner, reliéf „Madona byl věnován jako dar Jihomoravského kraje kardinálu Tomáši Špidlíkovi (2009), reliéf „Betlém (společná práce s J. Netíkem) byl věnován jako osobní dar papeži Benediktu XVI. (2009).

Skica pro reliéf Pietu byla použita pro řezby na umělecké sklo firmy Lobmeyr (Vídeň) a Sklářský ateliér P. Ratha v Kamenickém Šenově.

„Vyznačuje se žensky citlivým pochopením výjimečnosti řezbářského materiálu, jemnou poetickou modelací a výborným řemeslným zpracováním.“ 

Univerzitní noviny, 12/2002, 

prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc

Martina Netíková, CV
dřevořezba, reliéf, ořech